Hvad er Ads?

Ads

Hvad er Ads?

Ads er et engelsk ord og betyder på dansk: Annoncer.

Ads er et vidt begreb og dækker mange forskellige medier, såsom:

  • Google Ads
  • Facebook Ads
  • TV Ads
  • Newspaper Ads
  • osv.