Hvad er en søgemaskine? Få en kort definition her

Søgemaskiner

Hvad er en søgemaskine?

En søgemaskine er et program, der hjælper internet-brugere med at finde information på nettet ved at gøre information lettere tilgængeligt med en søgefunktion, der matcher søgningen med søgeresultater fra søgemaskinens indekserede hjemmesider.

Søgemaskiner

Den absolut stærkeste søgemaskine er Google og har været det igennem flere år. Men sådan har det ikke altid været. Altavista og Yahoo m.m. har fyldt godt i gadebilledet igennem en del år, før Google for alvor overtog så godt som alle markedsandele.

I forbindelse med Microsofts køb af Yahoo og lanceringen af Bing, kom der for første gang i mange år konkurrence til Google, som kunne mærkes – dog på et meget lavt niveau. Microsoft har ikke formået at brande Bing som søgemaskine, men qua Microsofts enorme portefølje af produkter og tjenester, hvor Bing er standard-søgemaskine, samt et samarbejde med Facebook, har Bing trods alt formået at erobre 10% markedsandele i Danmark.

Tilbage til ordbog

Bliv kontaktet!

    + Hvordan kan vi hjælpe dig?

    OBS: Når du indsender dit navn, e-mail og telefonnummer i kontaktformularen, benytter vi dine persondata mhp. at skabe den ønskede kontakt. Læs mere i vores persondatapolitik.