Social Media Marketing: Innovativ måde at fange opmærksomhed på

Social Media Marketing

Innovativ måde at fange opmærksomhed på

Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare, Tumblr og Social Media Marketing fylder mere og mere i virksomheders fortsatte stræben efter forbrugerens opmærksomhed.

På de sociale medier er det forbrugerens valg, der er i centrum, så det handler for dig om at levere indhold, der engagerer, involverer og vigtigst af alt interesserer forbrugeren. De sociale mediers mål er at gøre nettet socialt, og internetbrugernes adfærd på nettet styres derfor af anbefalinger brugerne imellem.

Der eksisterer ikke nogen egentlig algoritme mellem brugerne, men kun sociale handlinger, hvor Social Media Marketing er en metode til at gøre virksomheden interessant.

Dette stiller høje krav til en virksomhed, der gerne vil kommunikere gennem sociale medier og gøre brug af Social Media Marketing. Når kontakten mellem afsender og modtager er så umiddelbar, som tilfældet er, skal virksomhederne have modet - og ikke mindst kompetencerne - til at kunne indgå i denne dialog.

Sociale medier

Social Media Marketing er at have fingeren på pulsen

Virksomheden skal have fingeren på pulsen og have forståelse og indblik for omgivelserne og forandringerne i samfundet, fordi disse bevægelser påvirker forbrugernes adfærd. Når en virksomhed udvikler en Social Media Marketing strategi, skal virksomheden i høj grad være i stand til at træde ud af deres egen forståelseshorisont - være i stand til at betragte dem selv udefra og ind. Brugerne på de sociale medier reagerer lynhurtigt - både i positiv og negativ retning – hvorfor virksomheder skal have en klar strategi for Social Media Marketing kampagne.

Vi hjælper vores kunder til fuld forståelse af de forskellige forhold i Social Media Marketing, så vi i samarbejde kan udvikle en velovervejet strategi. Dette handler om at forstå og få masser af indsigt i den dynamik, der eksisterer på de sociale medier. For din virksomhed handler det ideelt set om at skabe langsigtede relationer, som skaber værdi gennem dialog og målgruppetilpasset kommunikation.

Tag udfordringen op med Social Media Marketing.

Med en velovervejet Social Media Marketing strategi og veldefinerede målsætninger, kan din virksomhed få succes på de sociale medier. ATAK har kompetencer indenfor strategiudvikling, produktion og evaluering af Social Media Marketing kampagner og indhold. Kort sagt kan vi bidrage med viden gennem hele processen før, under og efter din Social Media Marketing kampagne.

Vores mål er at give vore kunder kompetencerne til selv at kunne styre deres sociale medieplatforme, mens vi agerer sparringspartner i forbindelse med den kontinuerlige udvikling af jeres Social Media Marketing strategi.

Kontakt os for at høre mere om Social Media Marketing samt, hvordan vi i samarbejde kan udvikle et innovativ, involverende og spændende koncept for jeres tilstedeværelse på de sociale medier.