Danske advokaters digitale tilstedeværelse 2019

Danske advokaters digitale tilstedeværelse 2019


Analyse af danske advokaters digitale tilstedeværelse


Det digitale bureau ATAK A/S har analyseret 1.000 advokatfirmaers digitale tilstedeværelse og synlighed (eller mangel på samme) på Facebook og Google.


Procentvis opdeling af 'tilstede' eller 'fraværende' på Facebook


Grafen viser opdelingen mellem at være 'tilstede' eller 'fraværende' på Facebook vist i procent. Grafen viser, at advokatfirmarne ikke har fulgt den teknologiske udvikling ved at blive repræsenteret på Facebook. 72% af de analyserede advokatfirmaer er ikke repræsenteret på Facebook. Størstedelen af de advokatfirmaer, hvor der er manglende tilstedeværelse, er enkeltmandsfirmaer. Kigger vi derimod på de store advokatfirmaer, kan det ses, at de i meget højere grad er repræsenteret på Facebook.

Procentvise opdeling i tilstede eller fraværende på FB

Procentvis opdeling af 'aktiv' eller 'inaktiv' på Facebook


Procentvise opdeling af aktiv eller ikke aktiv på FB

Grafen hænger tæt sammen med grafen ovenfor, hvor der her måles på aktivitetsniveauet af de advokatfirmaer, der er tilstede på Facebook. Kun 20% af de tilstedeværende 28% er aktive på Facebook.


Procentvis opdeling af 'optimeret' og 'ikke optimeret' på Google My Business


En Google My Business (GMB) er virksomhedens profil på Google. Dette betyder også, at når en person søger efter et advokatfirma i lokalområder eller på et specifikt advokat firma, er firmaets GMB-profil oftest det første/mest iøjnefaldende, de ser. Det er derfor enormt vigtigt for virksomheder at have en optimere GMB-profil, der ser professionel og troværdig ud. 72% af de 1.000 advokatfirma, der er analyseret, har ikke en optimeret GMB-profil.

Procentvis optimeret og ikke optimeret GMB

Procentvis opdeling af 'anmeldelser' på Google My Business


Procentvise opdeling af modtaget eller ikke modtaget anmeldelser

Google fremhæver meget tydeligt brugeranmeldelser/kundeanmeldelser på GMB-profilerne. Eksisterende som potentielle kunder og samarbejdspartnere kan ved googling af advokatfirmaets navn se, om de har gode eller dårlige anmeldelser. Hvis dårlige anmeldelser vægter højt, fravælger kunderne i 7 ud af 10 tilfælde virksomheden, de var i færd med at søge efter.

Blandt danske advokatfirmaer er det kun 30%, der har modtaget - eller aktivt har gjort noget for at modtage/synliggøre - anmeldelser på deres GMB-profil.


Facebook-tilstedeværelse fordelt på regioner


Denne graf viser den procentvise repræsentation af de enkelte advokatfirmaer på Facebook. 25% af de analyserede advokatfirmaer i København er på Facebook, 30% af de fynske advokatfirmaer og 32% af jyske advokatfirmaer.

Facebook tilstedeværelse fordelt på regioner

Facebook-tilstedeværelse fordelt på virksomhedsstørrelse


Facebook tilstedeværelse fordelt på virksomhedsstørrelse

Grafen viser ud fra virksomhedsstørrelse fordelingen af tilstedeværelse på Facebook.


Facebook-tilstedeværelse i forhold til virksomhedens levetid


Grafen viser, hvor stor en procentdel af virksomhederne der er på Facebook i forhold til virksomhedernes levetid.

Det kan ses, at 32% af advokatfirmaerne stiftet efter 2010 er tilstede på Facebook sammenlignet med virksomheder stiftet før 2009, hvor andelen kun er 22%.

Facebook tilstedeværelse i forhold til virksomheds levetid