Håndtering af shitstorm: Få shitstorm- hjælp af førende eksperter

Håndtering af shitstorm

Få professionel shitstorm-hjælp

Shitstorms er en reel trussel, der kan ramme alt fra privatpersoner til store virksomheder og organisationer. Ikke alene er det utroligt ubehageligt at blive målskive for en ”storm” af offentlig kritik, men det kan også få uoverskuelige og langvarige konsekvenser. Heldigvis kan man selv være med til at sikre, at skaderne ikke bliver værre end som så. Ved den rette shitstorm-hjælp og den rette håndtering af en shitstorm kan man begrænse skaderne og sikre, at skandalen ikke bliver større end højst nødvendigt. Det kan i nogle tilfælde være forskellen på liv og død for fx virksomheder. Derfor er det utroligt afgørende, at man har styr på den mest hensigtsmæssige håndtering af shitstorm, allerede inden skaden sker. Hos ATAK Nordic er vi eksperter i shitstorms, og vi guider dig til den rette og mest hensigtsmæssige håndtering af enhver shitstorm.

Hvad er en shitstorm?

For at man kan håndtere en shitstorm på den mest hensigtsmæssige måde, er det første og mest afgørende skridt, at man forstår mekanismerne bag en shitstorm. Det er internettet og især de sociale mediers opståen og fremkomst, der har affødt fænomenet shitstorms. Derfor er det for mange almindelige mennesker stadig et nyt og til tider ufatteligt fænomen. Som det fremgår af navnet, er en shitstorm intet mindre end en storm af anklager og kritik, der er rettet mod et offer – fx en virksomhed, en organisation eller en enkelt person. Stormen startes som oftest på de sociale medier, hvor en person laver et opslag eller starter en dialog med udgangspunkt i kritik af det pågældende offer. Det kan fx være en utilfreds kunde, der føler sig uretfærdigt behandlet af en virksomhed og søger opbakning blandt sine venner og kontakter på de sociale medier. En shitstorm kan derfor startes af nærmest hvem som helst, der har en profil på de sociale medier – og i nogle tilfælde også falske profiler. Læs mere her.

Stor rækkevidde på kort tid

Så hvorfor er shitstorme egentlig så farlige for offeret? Én ting er, at en person deler en ubehagelig historie eller negativ oplevelse med sine venner og familie. En anden ting er, at det på utroligt kort tid kan blive spredt til store dele af landet. De sociale medier giver nemlig helt nye muligheder for at like, dele og kommentere et opslag, så det spredes som ringe i vandet. Hvis historien er tilpas god og kan ”sælges”, risikerer man, at den bliver set og læst af flere tusinde mennesker i løbet af ganske kort tid. Hvad der starter som én utilfreds kunde eller kritiker kan hurtigt blive til en hel hær af profiler og brugere, der retter kritik mod en virksomhed eller person. Det ses især på Facebook, er sommetider omtales som en ”folkedomstol” – hvor alle kan risikere at blive anklaget og dømt uden retfærdig rettergang.

Langsigtede konsekvenser

Hvis man ikke får håndteret en shitstorm, før den vokser, kan den få utroligt store og ikke mindst langvarige konsekvenser. Når et opslag bliver tilpas stort og tiltrækker sig en vis mængde opmærksomhed på de sociale medier, kan man risikere, at historien bliver delt i de landsdækkende medier. Det er problematisk af flere årsager. Først og fremmest medfører det, at et endnu større publikum bliver bekendte med kritikken og forbinder det med offerets navn eller brand. Men det medfører også, at der kommer en del indhold ud på søgemaskinerne som Google. Hvis indholdet er delt af landsdækkende og populære medier, har det gode chancer for at ranke. Dermed risikerer man, at kritikken er det første, der kommer op, når eksisterende eller potentielle kunder søger på ens navn på fx Google. Og det gælder både nu og i fremtiden. Internettet glemmer nemlig ikke så hurtigt, som de fleste mennesker gør. Selv efter shitstormen har lagt sig, kan man risikere, at det kritiske indhold skræmmer potentielle kunder væk og gør det svært at få nye salg. Med andre ord vil en shitstorm påvirke virksomheds fremtid – og håndteres den ikke korrekt, kan den også påvirke virksomhedens eksistens.

Korrekt håndtering af shitstorms

At blive offer for en shitstorm er aldrig nogen positiv situation. Hvad enten kritikken er berettiget eller ej, vil shitstorms altid medføre en form for negativ konsekvens for både personer, organisationer og virksomheder. Det betyder dog ikke, at man er tvunget til at læne sig tilbage og se på, mens shitstormen udvikler sig. I mange tilfælde kan den rette håndtering af shitstorms begrænse skaderne og sikre, at konsekvenserne ikke bliver større end som så. Ved at skride ind på den rette vis og på det rigtige tidspunkt kan man være heldig at stoppe snebolden, før den ruller og udvikler sig til en reel lavine. Desværre er der ikke noget enkelt og simpelt svar på, hvad den rette håndtering af en shistorm er. Hvad der er den mest hensigtsmæssige håndtering, afhænger nemlig af utroligt mange parametre. Hvordan man skal forholde sig, og hvad der er bedst at gøre, kommer helt an på den enkelte situation og kræver en analyse af det specifikke opslag.

Handling eller ej?

Et af de mest populære spørgsmål, som vi får angående håndtering af shistorms er, om man skal reagere eller ej. Heller ikke her er det muligt at give ét enkelt svar. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at skride ind og udføre en handling, fx ved at tage kontakt til opslagets forfatter. I andre tilfælde kan det være smart at give sin egen udtalelse eller kommentere på opslaget. Men i andre tilfælde kan det faktisk gøre ondt være, hvis man handler og reagerer på den negative omtale. Når man tænker på søgemaskinerne, er man selv med til at give styrke til et opslag og en nyhed, når man reagerer på den. Og i visse tilfælde vil en udtalelse ikke blive vel modtaget, men i stedet blive vendt og måske brugt som endnu et våben i krigen mod en virksomhed eller person. Derfor kan det gøre skaderne værre, hvis man vælger at handle, eller hvis man handler med det samme uden at tænke sig om.

Analysér situationen, før du handler

Som det også er tilfældet i de fleste andre situationer, skal man passe på med at handle, mens man er i sine følelsers vold. Hvis man vælger at håndtere shitstormen, så snart man bliver opmærksom på kritikken, kan man risikere at hælde benzin på bålet, fx hvis man får formuleret sig forkert. Det er derfor vigtigt, at man ikke lader sig rive med af følelserne, men i stedet tager en dyb indånding. Det er afgørende, at man analyserer situationen og dens alvor, inden man beslutter sig for, om man skal handle eller ej. I hvilken tone er opslaget skrevet? Har kunden ret i sin kritik? Hvor meget opmærksomhed får opslaget? Alle disse faktorer kan give et fingerpeg om, hvorvidt man skal handle eller ej – og hvis ja, hvordan man bedst griber situationen af. Første skridt i enhver håndtering af shitstorms er altså at analysere situationen og lægge en plan for den bedste strategi.

Håndtering og oprydning efter shitstorms

Uanset om man vælger at handle eller ej, bør man altid overvåge en potentiel shitstorm og se, hvordan den udvikler sig. Samtidig bør man holde øje med søgemaskiner som fx Google og se, om den negative omtale spreder sig og ranker højt. Hvis den negative omtale bliver synlig på søgemaskiner og sociale medier, kan det være nødvendigt at udføre en oprydning, efter at shitstormen er løjet af. I nogle tilfælde kan man være heldig nok til at få opslaget eller artiklen fjernet helt – fx hvis shitstormen er baseret på en falsk historie eller delt af en falsk profil. Andre gange består oprydningen i at få skabt positiv og neutral omtale, der kan opveje og begrave den negative. I alle tilfælde er det vigtigt, at man er opmærksom på, hvad der ligger af negativt indhold på nettet og i særdeleshed på søgemaskinerne, og at man forsøger at fjerne eller begrave det. På den måde minimerer man de langsigtede skadelige konsekvenser ved en shitstorm.

Professionel hjælp til håndtering

At håndtere en shistorm på egen hånd kan være udfordrende, især hvis man ikke har erfaring på området. Det kan være lidt af et minefelt, hvor ét forkert skridt kan være med til at gøre skaden endnu værre. Derfor kan det være smart at indhente professionel shitstorm-hjælp fra eksperter, når det gælder korrekt håndtering af en shistorm. Hos ATAK Nordic sidder vi klar til at hjælpe alt fra privatpersoner til store virksomheder, der ender i en shitstorm. Vi har arbejdet med shitstorms, siden fænomenet startede, og vi har analyseret et utal af cases og situationer. Det gør, at vi har en unik viden og kendskab, når det gælder shitstorms på internettet og de sociale medier. Vi ved derfor, hvordan man bruger korrekt håndtering af en shitstorm til at minimere skaderne og sikre, at man hurtigst muligt kommer godt ud på den anden side. Hvis du/I ønsker professionel shitstorm-hjælp til korrekt håndtering af den shitstorm, I er havnet i, er vi de rigtige at kontakte.

En kompetent partner i nøden

Hos ATAK Nordic sidder vi klar til at hjælpe med den nødvendige viden og kompetencer til at håndtere en shitstorm på den absolut bedst og mest hensigtsmæssige måde. At ende som offer i en shitstorm er ikke alene skadeligt for ens brand, men også utroligt ubehageligt. Man kan nemt ende i sine egne følelsers vold og føle sig hjælpeløs og fanget. Som din kompetente partner sørger vi for, at der tages de nødvendige skridt for at sikre, at shitstormen ikke bliver større og grimmere end højst nødvendigt. Vi hjælper med at analysere situationen og giver kompetent rådgivning og vejledning om, hvordan det er bedst at forholde sig til den enkelte shitstorm. Hvis der er behov for hurtig handling, træder vi også ind og agerer som en forlænget arm. Derfor er vi et kompetent valg af partner i nøden. Vi er nemlig med til at sikre både tryghed og professionalisme i forløbet, fra start til slut.

Den bedste indsats er proaktiv

Der er ingen grund til at vente, til shitstormen raser, før du/I tager kontakt til os. Det bedste forsvar mod en shitstorm er nemlig en proaktiv indsats. Hvis ens brand allerede har et stærkt, solidt og positivt online omdømme, er man langt bedre stillet i tilfælde af en shitstorm. Det gælder ikke kun på Google, hvor den neutrale og positive omtale vil gøre det sværere for det negative indhold at ranke. Det gælder også for folk, idet de vil have sværere ved at tro på en negativ historie, hvis de allerede forbinder dit brand med noget positivt. Vi kan hos ATAK Nordic hjælpe dig med at skabe et sexet og tiltalende online omdømme, som er langt mere modstandsdygtigt over for kritik. Sammen lægger vi en strategi for, hvordan vi kan generere positiv omtale af din virksomhed eller din person. Det er ikke alene et godt skjold mod shitstorms, men generelt også en god ting for brands af enhver art.

Kontakt os i dag og hør mere

Vi er intet mindre end eksperter i shitstorms og online omdømme – og vi vil hellere end gerne bruge vores viden og kompetencer til at hjælpe andre. Hvad enten shitstormen allerede raser, eller du bare gerne vil være godt forberedt i det værste tilfælde, står vi klar med kompetent shitstorm-hjælp og hjælp til håndtering af shitstorms. Den rette håndtering kan sikre, at shitstormen hverken bliver for stor eller for skadelig – og det er derfor en rigtig god investering. Hvis du vil høre mere om håndtering af shitstorms, eller hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid mere end velkommen til at kontakte os direkte.