Analyse: De 10 største shitstorms i 2018 i Danmark

De største shitstorms 2018


Analyse: De største shitstorms i 2018


De 10 største danske medier har henover 2018 dækket historier, der har fået voldsomme reaktioner fra læserne på de sociale medier.

Både danske virksomheder og det offentlige rammes hårdt i 2018, hvorimod politikerne slipper fra at komme i top-10 listen.

  1. Danske Bank
  2. Britta Nielsen
  3. Top Toy
  4. CBS
  5. H&M
  6. Bageren Ali
  7. Sundhedsplatform
  8. Taxaselskaber
  9. Dominos
  10. Ilse Jacobsen

ATAK har analyseret omtalen af en lang række shitstorme på følgende mediers websites samt deres opslag om sagerne på deres Facebook-side: Berlingske, B.T., Børsen, DR, Ekstra Bladet, Finans.dk, Information, JyllandsPosten, Politiken og TV2. Analysen er udarbejdet fra den 16. januar 2019 til 29. januar 2019.


Fordeling af interaktioner på medier ift. antal følgere


Grafen viser fordelingen af interaktioner på opslag om den enkelte shitstorm ift. mediets antal følgere.

DRs brugere er de mest aktive, hvor næsten 34% af deres følgere har interageret med opslag omkring de 10 største shitstorme.


Der er gennemsnitlig 50% færre interaktioner på opslag om Danske Banks hvidvask-sag på de finansielle medier sammenholdt med de andre medier.


I Britta sagen er der gennemsnitlig mange flere kommentarer på B.T. og Ekstra Bladet end på de andre medier om samme sag.


Fordeling af interaktion på reaktioner, kommentarer og delingerDiagrammet viser, at reaktioner (likes) i gennemsnit fylder hele 2/3 af det samlede antal interaktioner.


Dominos-shitstormen har fået flere til tasterne.

I den enkeltstående shitstorm er der procentuelt væsentligt flere kommentarer sammenholdt med det samlede tal i diagrammet ovenfor (26%).


Likes pr. opslag på de 10 shitstorms


Denne graf giver et overblik over, hvor mange reaktioner (likes) der gennemsnitlig er på hvert enkelt opslag om de 10 shitstorme.

Sagen om CBS er den, der får absolut flest reaktioner.