Shitstorm strategi og shitstorm beredskab - vær godt forberedt

Shitstorm strategi & shitstorm beredskab

Shitstorm strategi og beredskab

Internettet og de sociale medier er i den grad kendetegnende for vores tid. De har givet helt nye muligheder – men også helt nye udfordringer og trusler. Og hvis en virksomhed skal have succes både offline og online, kræver det, at man er godt forberedt på disse. En af de mest fremtrædende trusler er shitstorms. Selvom selve ordet ”shitstorm” er relativt nyt, er det noget, som de fleste kender til. Det fylder nemlig mere og mere i den offentlige debat, efterhånden som flere virksomheder og personer bliver ofre for en storm af dårlig omtale. Shitstorms kan ikke alene have utroligt mange forskellige konsekvenser, men de kan også blæses helt ud af proportioner grundet den store rækkevidde på de sociale medier. Derfor bør enhver virksomhed, stor som lille, have en fastlagt shitstorm strategi og et velfungerende shitstorm beredskab.

Shitstorms kan være katastrofale

Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at virksomheder har lagt en strategi for håndtering af shitstorms? Svaret er, at shitstorms kan have og få så store konsekvenser for virksomheden, at dens eksistens bliver truet. Der er set flere eksempler på, at dårlig omtale på især de sociale medier tager så meget fart, at det bliver umuligt for virksomheden at fortsætte. Hvis dårlige nyheder spreder sig til landsdækkende medier og samtidig ranker højt på Google, er det næsten selvsagt, at en stor del af kunderne bliver skræmt væk. Heldigvis kan man selv gøre meget for at begrænse de mange og store skadevirkninger, som en shitstorm kan have. Med den rette shitstorm strategi og et godt shitstorm beredskab er virksomheden bedst muligt stillet, når det kommer til at håndtere en shitstorm og begrænse de skadelige følger, som den måtte have.

Indsigt i og forståelse for shitstorms

Når man lægger sin strategi og handlingsplan i forbindelse med shitstorms, er det vigtigt, at man gør det på grundlag af en dyb indsigt i, hvad shitstorms egentlig er. Det er afgørende, at man forstår, at shitstorms er drevet af følelser – og derfor ikke nødvendigvis er logiske. Man kan risikere at blive udsat for en shistorm på baggrund af en historie, der er helt eller delvist løgn. Men fordi en shitstorm er båret af følelser og holdninger frem for logisk tankegang, er det ikke altid sandheden, der vinder. Af samme årsag er det ikke altid den mest hensigtsmæssige reaktion at blande sig i diskussionen, da man risikerer at gøre ondt værre. Derfor er det afgørende, at man har indsigt i og forståelse for mekanismerne bag en shitstorm, inden man lægger sin strategi og en handlingsplan for beredskabet. Heldigvis er der hjælp at hente, hvis man vil være sikker på, at man er bedst muligt stillet i forhold til eventuelle fremtidige shitstorms.

Sådan lægges den rette strategi

For både store og små virksomheder kan det være forskellen på liv og død, at man får lagt en god og vandtæt strategi for shitstorms. Det er afgørende, at man får løst situationen så hurtigt som muligt, inden den når at sprede sig. Men hvordan gøres det egentlig, og hvad er den bedste strategi i forbindelse med shitstorms? Det giver god mening at alliere sig med eksperter på området. Hos ATAK har vi arbejdet med shitstorms, siden fænomenet opstod i internettets og de sociale mediers opståen og begyndelse. Grundet vores dybdegående arbejde omkring og med shitstorms har vi nu en indgående kendskab til og forståelse for fænomenet. Det gør os til det rette valg af samarbejdspartner, når I som virksomhed vil have hjælp til at lægge den helt rette shitstorm strategi.

Vær godt forberedt på shitstorms

En shitstorm kan opstå ud af det pure ingenting – og sprede sig utroligt hurtigt. Kun ved at have en shitstorm strategi og lægge en handlingsplan på forhånd kan man sikre sig, at man er godt forberedt og klar, når uheldet er ude. Idet alle kan blive ramt, lige fra små start-ups til verdenskendte virksomheder, giver det mening for virksomheder af enhver art at være opmærksom på og forberede sig på truslen i form af shitstorms. Den bedste indsats er altid proaktiv, og hvis din virksomhed er godt forberedt på shitstorms, allerede inden de sker, har I de bedste forudsætninger for at begrænse skaderne. I en tid, hvor en shitstorm raser, er det afgørende, at alle dele af organisationen står tæt sammen. Vi tilbyder hjælp til at forberede hele organisationen på at håndtere en shitstorm på den mest hensigtsmæssige måde, sådan at de skadelige følger begrænses mest muligt.

Professionel assistance og workshops

Hos ATAK sidder landets førende eksperter i netop online omdømme og shitstorms. Derfor hjælper vi utroligt mange virksomheder, der i en eller anden grad udsættes for shitstorms. Men vi tilbyder også gerne vores ekspertise, viden og redskaber, når det gælder en proaktive indsats. Foruden kompetent hjælp og assistance under en shitstorm, afholder vi også workshops, hvor vi forbereder alle dele af organisationen på en eventuel shitstorm. Sammen lægger vi en seriøs og brugbar shitstorm strategi, som I altid kan vende tilbage til, når dårlig omtale kommer ud. Vi opbygger et beredskab i organisationen, så I er bedst muligt forberedt, når skaden sker. Og hvis der er behov for det, står vi naturligvis også klar med professionel assistance under og efter en given shitstorm. På den måde er vi et godt valg af samarbejdspartner for alle slags virksomheder, der ønsker at forberede sig på og beskytte sig mod shitstorms.

Workshop i virksomheden

Vi hjælper dig og din virksomhed med at forberede jer bedst muligt på shitstorms. Det gøres ved hjælp af en halvdags workshop, hvor vi lægger en shitstorm strategi og planlægger et shitstorm beredskab. En workshop vil tage udgangspunkt i en analyse af jeres virksomhed, hvor vi afdækker styrker og svagheder ift. shitstorms og håndtering af dem. Fx researcher vi og klarlægger jeres nuværende status og digitale identitet/performance. Under workshoppen gennemgås og drøftes analysens resultater, hvorefter relevante redskaber gennemgås ved hjælp af konkrete eksempler, problemstillinger og cases. Sidst men ikke mindst drøftes og konkluderes der på dagen, hvorefter en konkret handlingsplan tilsendes. Det danner grundlag for en dialog om etablering af et videre partnerskab, hvor vi naturligvis altid stiller vores ekspertise, ressourcer og kompetencer til rådighed.

Kontakt os og vær godt forberedt

Man kan aldrig være for godt forberedt på en shitstorm. Med en god strategi og et velfungerede beredskab, som involverer hele organisationen, står man stærkt i tilfælde af dårlig omtale og deciderede shitstorms. Idet shitstorms hurtigt kan udvikle sig og få uoverskuelige konsekvenser, er det en god investering at optimere sin egen organisation med henblik på en optimal håndtering. Det kan nemlig være med til at begrænse skaderne og de følgende konsekvenser, både nu og i fremtiden. Hvis du vil vide mere om vores workshops, eller vil have vores professionelle hjælp til at lægge en shitstorm strategi og sikre et shitstorm beredskab, er du altid mere end velkommen til at kontakte os direkte.