Brand Reputation – hvad andre tænker om din virksomhed

Brand Reputation


Brand Reputation – hvad andre tænker om din virksomhed?

Vi fortæller ofte os selv og hinanden, at det er ligegyldigt, hvad andre tænker. Det er dog ikke tilfældet, når det gælder virksomheder og brands. Faktisk kan det, som kunder, aktionærer og markedet generelt tænker om dig og din virksomhed, være afgørende for, om din forretning bliver en succes eller en fiasko. Derfor er Brand Reputation et begreb, der er værd at kende til og være opmærksom på. Brand Reputation er nemlig et udtryk for de tanker, ideer og følelser, som omverdenen forbinder med din virksomhed og dit brand. Brand Reputation Marketing er et afledt begreb, der beskriver arbejdet med at sikre et positivt omdømme. Hvis man ikke er opmærksom på sit omdømme og gør en aktiv indsats for at opretholde og beskytte det, kan det nemlig få store og langsigtede konsekvenser.

Den digitale tidsalder giver flere og nye udfordringer

Internettet er en tveægget kniv. For ligesom internettet giver enorme muligheder for at markedsføre sig på tværs af grænser og tidszoner, giver det også utilfredse kunder bedre mulighed for at skade et brand. Før i tiden skulle virksomheder, der havde fokus på Brand Reputation, kun fokusere på tv, radio og aviser. I dag skal der også tages højde for sociale medier, blogs, online fora, nyhedssider, søgemaskiner og meget mere. Man kan sige, at banen er blevet større, og konkurrencen er blevet hårdere. Derfor er det i dag endnu vigtigere, at en virksomhed har fokus på Brand Reputation, hvis man vil slå konkurrenterne og blive kundernes foretrukne valg. Hvis man har et godt Brand Reputation, vil det skabe tryghed hos kunderne, og de vil være tilbøjelige til at handle hos en. Modsat vil mistillid gøre, at både eksisterende og potentielle kunder tøver med at købe et produkt eller en service. Som moderne virksomhed må man leve med den risiko at bare én fejl online kan få store konsekvenser for omdømmet og dermed den fremtidige omsætning, og derfor er det vigtigt, at man er proaktiv og beskytter sig ved hjælp fra Brand Reputation Management.

Et godt omdømme er mere end flot design

Branding forbindes ofte med firmanavn, logo og farveskema. Et godt omdømme består dog af langt mere end blot iøjnefaldende design. Som det ofte er, er et smukt ansigt ikke nok. Og selvom man måske genkender virksomheden på dens visuelle udtryk, husker man den for de erfaringer, man har med dens produkter og services. Det kan både være de erfaringer, som man selv har gjort sig, og andres, som man har hørt og læst om. Man kan sammenligne en virksomheds omdømme med en persons – selvom ansigtet er det, man genkender, er det vedkommendes personlighed og handlinger, der i sidste ende er afgørende for, hvad man synes. Derfor kræver det en indsats på mange områder, hvis man som virksomhed vil styrke sit Brand Reputation. For mens markedsføring handler om at promovere produkter og services, vil branding mere fokusere på, hvem virksomheden er, og hvilken historie, den vil fortælle.


Flere ting er afgørende for en virksomheds omdømme

Som sagt er Brand Reputation mere end bare design. Men hvad er egentlig afgørende for, hvad andre tænker om virksomheden? Der er mange faktorer, der spiller ind og er med til at danne det samlede billede, som forbrugere vil have af en virksomhed. Blandt andet bør man være opmærksom på følgende fem:

1. Udseende

Design er ikke alt – men det betyder noget. Hvis man som virksomhed vil skille sig ud på en god måde, bør man tænke i design, blandt andet i form af farveskema og logo. En flot og brugervenlig hjemmeside samt rene og indbydende kontorer og/eller butikker er også med til at give et godt indtryk. Modsat vil sjuske design eller et rodet udtryk gøre potentielle kunder mere skeptiske.

2. Ord

Hvad virksomheden siger og skriver, spiller naturligvis ind på, hvad der tænkes om virksomheden. Det gælder både på de mere formelle kanaler som en hjemmeside eller officielt markedsføringsmateriale, men det gælder også udmeldinger på sociale medier og blogs. Som virksomhed kan det være en god idé at lægge en strategi for kommunikationen og lægge sig fast på en bestemt diskurs vedrørende produkter, services og markedet generelt.

3. Tone

Tonen hænger tæt sammen med ovenstående punkt. I al virksomhedens kommunikation er det vigtigt, man gør brug af en ordentlig og respektfuld tone. Selvom man føler sig stødt eller uretfærdigt behandlet, bør man aldrig bruge en grov eller ubehagelig tone. Hvis man berører følsomme emner fx på virksomhedens blog eller sociale medier, kan det desuden være en god idé også at indbyde andre til at holde en god tone.

4. Handlinger

Hvordan en virksomhed agerer i en given situation, er naturligvis også afgørende for, hvad andre tænker om den. Det gælder både i almindelige hverdagssituationer og i krisesituationer, fx i forbindelse med en shitstorm. Kvaliteten af virksomhedens produkter og kundeservice er også vigtig for, om forbrugerne er positivt eller negativt stemt over for et bestemt brand.

5. Omtale

Hvad kunder, samarbejdspartnere og medier siger om en, spiller naturligvis også ind på, hvordan virksomhedens overordnede omdømme vil være. Både et positivt og et negativt omdømme vil ofte have en selvforstærkende effekt. Dvs. at har man først fået dårlig omtale, vil de negative historier påvirke dem, der skal skrive de næste historier, og derfor bliver de også ofte negative. Det samme gælder den anden vej. Derfor kan man ikke komme udenom, at ens nuværende omdømme også er afgørende for, hvordan virksomhedens omdømme vil være i fremtiden.


Læg en Brand Reputation Management strategi

At ignorere sin virksomheds omdømme kan få store konsekvenser i form af utilfredse kunder og mangel på nye ordrer. Omvendt kan et positivt og tillidsfuldt forhold til forbrugerne gøre, at din virksomhed vælges frem for konkurrenterne. Derfor kan det være en god idé at lægge en Brand Reputation Management strategi, hvor man blandt andet fokuserer på ovenstående faktorer. Ved at lægge en strategi er man sikret, at alle i virksomheden er enige vedrørende fx tonen over for kunder. Ved hjælp af Brand Reputation Management får virksomheden mulighed for at fortælle sin egen historie – frem for at andre gør det, eller den slet ikke bliver fortalt. Hvis man som moderne virksomhed ønsker succes, er Brand Reputation et nøgleord.

Hvis man skal til at lægge en Brand Reputation Marketing strategi, kan følgende punkter være vigtige at have med:

Public Relations (PR)

I Brand Reputation øjemed er det afgørende, at man lægger en plan for, hvordan man vil lave sit PR-arbejde. Det er vigtigt at blive omtalt i de store, toneangivende aviser, blade og blogs, hvis man vil vinde tillid hos forbrugerne. Det er ikke uden grund, at mange virksomheder har en eller flere decideret PR-medarbejdere ansat. Godt PR-arbejde er nemlig med til at øge virksomhedens synlighed på nettet samt påvirke kundernes mening om ens brand. Samtidig kan en vis tilstedeværelse i de store medier øge chancen for at modtage priser og angive tonen i en pågældende branche.

SEO – synlighed på nettet

Din virksomhed skal først og fremmest være synlig, før kunderne kan danne sig et indtryk af den. Ved hjælp af en effektiv SEO-indsats kan du skaffe dig bedre placeringer i søgemaskinerne, som sikrer, at de rigtige kunder finder frem til din virksomhed, når de har brug for det. Er du ikke til stede eller synlig online, risikerer du, at dine potentielle kunder i stedet vælger konkurrenterne. Ved hjælp af strategisk brug af søgeord og løbende publicering af kvalitetsindhold, kan du sikre dig mere trafik til din side og derved flere kunder.

Gør brug af content marketing

Hvis man vil skille sig positivt ud fra konkurrenterne, skal man løbende skabe værdi for potentielle kunder og samarbejdspartnere. Det kan man blandt andet gøre ved at publicere informativt kvalitetsindhold som blogindlæg, artikler og nyhedsbreve. At give relevant information gratis vækker tillid hos dem, der leder efter den, da det skaber troværdighed for jeres brand og giver indtryk af, at I har styr på jeres ting. Samtidig kan dynamisk indhold give bedre mulighed for at blive fundet i søgemaskinerne og dermed måske også føre til flere kunder.

Fokus på kundens behov

Hvis man vil skabe et godt forhold til sine kunder, bør man møde den enkelte kundes behov. Det bør man altid have fokus på, når man som virksomhed skaber indhold eller yder en service. Et eksempel er virksomhedens egen hjemmeside, som altid bør være brugervenlig og nem at navigere på. Det sikrer ikke kun, at besøgende bliver hængende på din hjemmeside, men også at de finder det, de skal bruge. Hvis kunden ved, at dit brand altid leverer varen og møder kundens behov, er det med til at give et positivt indtryk.

Vær til stede på de sociale medier

I vores tidsalder er det de sociale medier, der dominerer. Det er der, kunderne befinder sig i mange timer hver dag, og derfor bør enhver moderne virksomhed også være til stede der. Det giver mulighed for at møde forbrugerne i øjenhøjde og kommunikere direkte med dem. Samtidig giver det kunderne en følelse af, at der er personlighed bag virksomheden. Sociale profiler kan desuden bruges som social proof, hvis der fx er mange følgere eller likes. Det sender et tydeligt signal om, at brandet er vellidt og værd at følge med i på de sociale medier. Er man til stede på de sociale medier, er det også nemmere at følge med i, hvad der bliver sagt og skrevet om ens brand.

Yd en ekstraordinær kundeservice

Det er kunderne, der bestemmer dit Brand Reputation. Derfor er et nøgleord i forbindelse med brand reputation management kundeservice. Når du yder en ekstraordinær service for dine kunder, øger det sandsynligheden for, at de tænker godt om dit brand. I forbindelse med en Brand Reputation Management strategi kan man eksempelvis fastlægge nogle guidelines for, hvordan man vil yde en kundeservice. Det er desuden vigtigt, at man altid agerer og kommunikerer professionelt online, samt at man svarer hurtigt. Når du gør en ekstra indsats for dine kunder, viser du dem, at du sætter pris på dem, hvilket indbyder til, at de tænker godt om din virksomhed. En del af god kundeservice handler også om at overholde alle aftaler og deadlines og kompensere, når det af en eller flere grunde ikke er muligt.

Vær proaktiv med dit brand reputation

Hvis du vil sikre dig et godt Brand Reputation og beskytte dit brand mod dårlig omtale, er det altid godt at være proaktiv. Det kan fx gøres ved at opmuntre tilfredse kunder til at anmelde virksomheden på sociale medier eller på en anmeldelsesside. Hvis forbrugerne generelt tænker godt om dit brand, skal der mere dårlig omtale til, før det vender, end hvis de endnu ikke har dannet sig et indtryk af din virksomhed. At lægge en Brand Reputation strategi handler altså i høj grad om at være synlig på nettet og skabe et godt omdømme, før der kommer dårlig omtale. Ved at være proaktiv kan du derved på forhånd begrænse skaderne ved en eventuel shitstorm eller dårlig omtale.


Bliv kontaktet af en ekspert - udfyld formularen:

    OBS: Når du indsender dit navn, e-mail og telefonnummer i kontaktformularen, bruger vi de indtastede oplysninger til at tage kontakt til dig. Læs mere i vores persondatapolitik.

    ....eller ring på 3510 5050 for at tale direkte med en af vores eksperter med det samme.