Når krisen rammer: 10 gode råd til shitstormen

10 gode råd til shitstormen

04/07/2022
|

10 gode råd til shitstorm

Hos Atak Nordic får vi ofte henvendelser fra virksomheder og personer, der er blevet involveret i shitstorms. Dette kan være en fatal hændelse og give langvarige skader på ens omdømme. Derfor er det meget vigtigt at være bevidst om, hvad man skal gøre og hvordan man bedst muligt håndterer shitstormen.

Vi har derfor her samlet 10 gode råd til dig, der er blevet ramt af en shitstorm. Du kan således læse med her og få et indblik i, hvordan du bør agere under krisen for at komme bedst muligt ud på den anden side af shitstormen.

1. OVERBLIK: Det er en fordel at reagere hurtigt på shitstormen. Du bør dog være forsigtig og sat ind i tingene, før du gør det. Ryd kalenderen, skab det nødvendige overblik og tillad ikke unødige forstyrrelser. Få hurtigst muligt et tydeligt overblik over, hvad der er op og ned i sagen, så du grundigt kan forberede passende strategi og svar.

2. MEDIEOVERVÅGNING: Monitorer medierne, så du straks fanger alle omtaler. Det er vigtigt at være bredt orienteret om, hvad der foregår i den offentlige debat for at kunne forberede fyldestgørende svar. Når du kender til alle vinkler i sagen, så er det nemmere at besvare spørgsmål på en hensigtsmæssig og fyldestgørende måde.

3. SPECIALISTER: Du kan ikke klare alt selv, så søg hjælp hos kommunikationseksperter – interne såvel som eksterne. Aktivér og forbered PR- og kommunikationsafdelingen eller konsulenten på pressehåndtering.

4. STRATEGI: Definér strategien, hold dig til den og involvér alle relevante medarbejdere. Inddrag eventuelt relevante medarbejdere i udarbejdelsen af strategi. Husk desuden at bevare fokus på de påvirkede mennesker i sagen. Vis det med konkrete udtalelser, empati og transparens.

5. INTERN KOMMUNIKATION: Træd i karakter og berolig fra top til bund i organisationen. Husk, at samarbejdspartnere hører ind under den interne kommunikation og at disse også bør blive orienteret og beroliget om det videre forløb.

6. EKSTERN KOMMUNIKATION: Sæt ord på den strategi, du og teamet omkring dig har defineret. Kommunikér klart og tydeligt, at man ønsker og arbejder på at være en del af løsningen og gerne vil forbedre sig som virksomhed, samt hvordan man fremadrettet vil undgå lignende at ske.

7. MEDIER OG PRESSE: Det er ikke et krav, at man skal deltage i enhver debat på fx sociale medier, eller at man skal svare på alle henvendelser fra pressen. Vurdér, hvad der er bedst. Du bør dog aldrig fremstå som én, der gemmer sig. Det sender de forkerte signaler, afføder mistillid og kan få shitstormen til at eskalere yderligere.

8. TAG STYRING: Skab tillid med klare og fyldestgørende budskaber. Sørg for at være transparent hele vejen og – hvis kritikken er berettiget – at undskylde og indrømme fejl. Det er ofte også relevant for virksomheden at iværksætte nye initiativer til at forbedre og forandre sig.

9. HÅNDTERING: Uddan enten interne medarbejdere eller hyr et eksternt firma til at fungere som et “callcenter” for de henvendelser, der måtte komme. Sørg også her for, at medarbejderne er orienteret om strategi og håndtering, da de vil blive opfattet som stemmer udadtil for virksomheden.

10. RYD OP: En shitstorm efterlader digitale spor, og de kan skade dit omdømme på sigt. Eksekvér straks initiativer til at håndtere den uønskede omtale på nettet og få omtalen fjernet eller begravet. Hold også øje med, hvordan søgeresultater udvikler sig i de kommende uger efter shitstormens begyndelse og vurdér herfra sammen med dine eksperter, hvilke fremadrettede initiativer der eventuelt er nødvendige.

 

Infografik

shitstorm infografik med 10 råd til shitstorm