Knapt 1700 danskere vil slette fortid fra Google

Knapt 1700 danskere vil slette fortid fra Google

Googles statistik
05/11/2014
|
0 Kommentarer
|

Googles statistikSiden “retten til at blive glemt” blev indført i maj 2014 af den Europæiske Unions Domstol, har internetgiganten Google modtaget 1.655 anmodninger fra danskere, der ønsker at få fjernet i alt 4.677 søgeresultater fra søgemaskinen. Dog har Google måtte skuffe cirka halvdelen af de forhåbningsfulde danskere med et afslag.

Som det ser ud nu, har Google modtaget i alt 160.574 anmodninger på verdensplan, og har pt. vurderet, hvorvidt 533.905 webadresser skal fjernes fra et specifikt søgeresultat eller ej. De knapt 1.700 danskere, der har anmodet Google om at få fjernet webadresser, har alle anmodet med forskellige baggrunde ”for at beskytte personlige oplysninger”. Størstedelen af de anmeldte webadresserne stammer dog fra sider som Facebook, Youtube og Yasni.

Når Google vurderer om en side skal fjernes fra et søgeresultat på en konkret person, ser de på, hvorvidt oplysningerne på den pågældende side er forældede eller unøjagtige. Derudover ser Google på om oplysningerne er af ” offentlig interesse”, hvorfor sager vedrørende svindel, straffedomme og professionel pligtforsømmelse ikke fjernes. Det høje antal afslåede anmodninger fra Google siger altså noget om, hvad danskerne generelt ønsker slettet fra deres historik på Google.

Danskerne er blevet mere opmærksomme på deres omdømme

Siden “retten til at blive glemt” blev mulig den 30. maj i år, modtog Google i løbet af de første fire dage intet mindre end 41.000 henvendelser på verdensplan. Ser man blot på Danmark, havde i alt 627 danskere i sommer, altså godt en måned efter retten trådte i kraft, anmodet Google om at fjerne søgeresultater.

Nu, fire måneders senere, har man kunnet se en stødt udvikling i antallet, der altså nu er helt oppe på 1.655. Og med god grund. Danskerne er blevet mere opmærksomme på deres omdømme. Netop også derfor er Online Reputation Management kommet i højere og højere kurs blandt både store og mindre virksomheder.

Online Reputation Management i høj kurs

Mange virksomheder arbejder nu med online reputation management som en fast del af deres krisekommunikation, da de er opmærksomme på, hvor stor betydning deres online omdømme har for deres succes. Dårlig omtale på nettet behøves ikke at omhandle hverken svindel, straffedomme og professionel pligtforsømmelse. Der skal ofte ikke mere end blot én dårlig anmeldelse på nettet til, før du som virksomhed bliver fravalgt af potentielle kunder.

Ikke al dårlig omtale på nettet er retfærdig, og i mange tilfælde er en dårlig anmeldelse givet på baggrund af én uheldig oplevelse i kundeservice, én kunde der synes, at han eller hun har ventet for længe på sin vare, eller én restaurationsgæst, der har været uheldig at en ønsket ret var udsolgt. Til gengæld kan den være svær at komme af med igen. Det er blandt andet ud fra dette behov, at online reputation management er opstået. En potentiel kundes førstehåndindtryk af en virksomhed er sårbart. Netop derfor er det også ekstremt vigtigt at sørge for at efterlade et godt et.